PC113 CORONA METALLO MIGNON ARG. PUNTA

Codice: 847008
PC113 CORONA METALLO MIGNON ARG. PUNTA
PC113 CORONA METALLO MIGNON ARG. PUNTA (1/100) CM.2,1X2,1